top of page

הנה הקבצים של סדנת אנשי הקשב

מצורפים כאן הקבצים הבאים

קובץ סיכום הסדנה 

בונוס שיצרתי בעקבות השאלות בסדנה שסבבו בעיקר סביב זיכרון, ניהול המשימות ביומיום ותכנון טוב יותר בעבודה. הקובץ מדגים את הכלי העיקרי שלי כיום לתכנון

OnePager Plan

את הקבצים אפשר להוריד כאן

bottom of page